Sadržaj kolegija:

Studenti nastavljaju sa stranim jezikom koji su učili u osnovnoj i srednjoj školi. Očekivana je odgovarajuća razina znanja, tj. minimalno stupanj B1 prema Srednjoeuropskome okviru (Central European Framework, CEF). Okvirne teme u prvome semestru su pristupačne i bez predznanja iz ekonomije: gospodarske grane, vrste poduzeća, organizacija, zapošljavanje, oglašavanje, etika, ekologija… Studenti čitaju i interpretiraju nespecijalističke tekstove na poslovnom i profesionalnom stranom jeziku, te ciljano uče stručni vokabular vezan uz okvirne teme. Sadržaji su orijentirani na konsolidiranje postojećeg znanja, kao i na osiguranje znanja i vještina potrebnih za kolegij poslovnoga engleskog jezika kao stranoga jezika na veleučilišnome stručnom studiju.

Popis literature:

1.Tullis, Graham i Tonya Trappe, New Insights into Business: Students’ Book (Intermediate), Boston, MA: Pearson Education, Inc., 2004.
2.Tullis, Graham i Tonya Trappe, New Insights into Business Workbook(Intermediate), Boston, MA: Pearson Education, Inc., 2004.
3.Collin, Peter, Englesko-hrvatski poslovni rječnik, ZG: ŠK, 2006.
4.Grgić, Berislav i Jolanda Brihta, Engleska gramatika za svakoga, ZG: ŠK, 2004.

Ciljevi kolegija:

Studenti će steći i/ili proširiti sljedeće kompetencije:
1.razumijevanje i interpretacija autentičnih izabranih tekstova na poslovnome stranom jeziku, uz razvoj vlastitih poslovnih vještina;
2.korištenje gramatičkih struktura u funkciji razumijevanja stručnih tekstova;
3.razlikovanje i primjena različitih jezičnih registara (formalno/neformalno izražavanje);
4.učinkovita uporaba rječnika i drugih priručnika;
5.razumijevanje i uporaba stručnoga angloameričkog vokabulara u ograničenome broju područja.

Polaganje ispita:

Pismeni i usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: