Sadržaj kolegija:

01. Metodologija istraživanja
02. Metodologija pripreme i pisanje projekata
03. Upravljanje projektima
04. Logička matrica projekt
05. Upravljanje vremenom
06. Upravljanje komunikacijama
07. Upravljanje ljudskim resursom
08. Upravljanje materijalnim resursima
09. Upravljanje financijama
10. Kontrola i upravljanje kvalitetom
11. Evaluacija projekta
12. Zatvaranje projekta

 

Popis literature:

Obavezna literatura:

1.Upravljanje projektom, Ministarstvo europskih integracija, Zagreb 2005.
Dopunska literatura:
1.Europe Aid, Project Cycle Management Guidlines, 2004.
2.Priprema i ocjena investicijskih projekata, Jadranko Bendeković FOIP 2007.
3.Vodič kroz znanje o upravljanju projektima, M. d.o.o. Zagreb 2011.

Ciljevi kolegija:

Ciljevi kolegija su ovladavanje sposobnostima istraživanja okruženja, kreiranja projekata, menadžmenta projekta, evaluacije i procjene projekata kao alata za  samostalno snalaženje u uvjetima dinamičke promjenjivosti tržišta, tržišta rada i promjenljivih društvenih okolnosti.

Polaganje ispita:

Konačna ocjena  oblikuje se prosječnom ocjenom slijedeća tri elemenata:

  • Praktičan rad; pripremljen projekt, generalni plan izvedbe, logička matrica i  proračun projekta.
  • Pismeni test znanja

Usmeni ispit.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: