Sadržaj kolegija:

Moral i etika. Etika državnih i javnih službenika. Etika dužnosnika. Židovsko-kršćanska etika. Radna uspješnost i upravna služba kao javna funkcija. Etički kodeksi u gospodarstvu, znanosti i javnoj upravi. Načela i vrline u poslovnoj etici. Etika u marketingu i društvena odgovornost. Socijalna država i ljudska prava: samoodređenje, vlasništvo, sloboda i život. Bonton u poslovnoj etici.

Popis literature:

Obvezna literatura:

1.Borna Bebek i Antun Kolumbić: Poslovna etika, Sinergija, Zagreb, 2000.
2.Gordana Marčetić: Etički kodeksi  i etika javnih službenika, Europeizacija hrvatske javne uprave ( Ivan Koprić ur.), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2014.
3.Duško Vrban: O zasnivanju pravne etike, Pravni vjesnik, 15/1999), 1-2. PFO, Osijek.
4.Etički kodeks državnih službenika ( Narodne novine, br.40/2011 i 13/2012).

Dopunska literatura:
1.Stjepan Baloban: Etičnost i socijalnost na kušnji, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1997.
2.Tibor Karpati: Etika u gospodarstvu, EFO, Osijek, 2001.
3.Gordana Marčetić: Etički kodeksi i etika javnih službenika, Hrvatska i komparativna javna uprava, 13(2013) br. 2. str.499-539. Zagreb.

Ciljevi kolegija:

Cilj je upoznati studente s etičkim pitanjima u suvremenom društvu, osobito njihovu aplikaciju u svijet poslovnih odnosa, kako u javnoj tako i u privatnoj sferi. Time da stručno visoko obrazovanje u području uprave i upravljanja omogući završenim studentima neposredno uključivanje u radno-poslovne procese, kako u javnoj tako i u privatnoj sferi.

Polaganje ispita:

Ispit se sastoji iz dva dijela – pisani u usmeni.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: