Sadržaj kolegija:

1.Tehnološke pretpostavke razvoja sustava e –uprave
2.Nove paradigme tehnologije, prostora i demokracije
3.Ciljevi razvoja elektronske uprave
4.Elektronska uprava i informacijsko-organizaciski menadžment u upravama
5.Metodologija i faze razvoja informacijskih sustava i E-Uprave.
6.Sustavi i podsustavi uprave
7.Metodologija istraživanja i analize e-uprave
8.Organizaciska struktura uprave i poslovno-komunikaciske analize
9.Temeljne potrebe uprave u relaciji elektroničke tehnologije.
10.Projektiranje sustava e-uprave
11.Dinamika sustava – tijek informacija e-uprave
12.Poslovno funkcionalni podsustavi E-uprave
13.Funkcionalne strukture sutava e-uprave
14.Operativno  poslovne mogućnosti e-uprave
15.E – uprava;  Intranet poslovni sustav
16.E –uprava; Internet –Intranet uslužni sustav servisa
17.E – uprava ; Interent – Intranet upravljačko demokratski sustav
18.E- uprava; integracija zajednice
19.Organizacija, održavanje i razvoj e-uprave
20.Indikatori razvoja i svjetski pravci u projektiranju sustava e-uprave

Popis literature:

Popis obavezne literature:

1.Miljenko Šmit; „Priručnik za Informacijski Menadžment u Jedinicama Lokalne i Područne (regionalne) Samouprave“, Zagreb, 2004.
2.Annabel Z. Dodd; „Telekomunikacije“, Zagreb, 2002.
Dopunska literatura:
1.Aleksandar Jakovljević Lerner; „Principi Kibernetike“ Beograd 1975.
2.Emile Durkheim; „Pravila Sociološke metode“ Zagreb 1999.
3.Alexander Bard & Soderovist;  „Netokracija“   Zagreb 2003.
4.Web izvori.

Ciljevi kolegija:

Ovim kolegijem stječu se opća znanja o pravcima organizacijskog, informatičkog i demokratskog razvoja uprava na temelju tehnoloških mogućnosti.  Stječu se i operativna znanja u implementiranju i organiziranju razvoja integralne e-uprave, kao i uporaba postojećih; Intranet poslovnih sustava, Internet-Intranet uslužnih sustava i servisa, kao i upravljačkih sustava demokratizacija uprava.

Polaganje ispita:

Usmeni ispit, demonstracija uporabe sustava e –uprave i prezentacija analize konkretne e-uprave.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: