Sadržaj kolegija:

Program stručne prakse u ovom kolegiju nastavlja se na Stručnu praksu I. Cilj ovog ciklusa prakse je detaljnije upoznavanje s organizacijskim ustrojem ustanove u kojoj obavljaju stručnu praksu, načinima postupanja, načinom ophođenja sa strankama, te postupcima izrade i donošenja pravnih propisa. Studenti se, pod vodstvom imenovanog mentora, upoznaju s upravnim postupkom, aktima koji se donose okončanjem upravnog postupka, postupcima donošenja općih i posebnih upravnih i neupravnih akata, službeničkim sustavom, pravima i obvezama službenika i namještenika. Osim toga, studenti se u okviru boravka u odabranoj ustanovi detaljnije upućuju u rad s aktima i spisima, uredsko poslovanje i poslovno komuniciranje. Tijekom stručne prakse studentima se daju radni zadaci koje moraju ispuniti, a kojima stječu vještine koje ih kvalificiraju za neposredno uključivanje u radne procese.

Ciljevi kolegija:

Stručna praksa II se svojim sadržajem nadovezuje na predmete koji studenti slušaju u drugoj godini studija, osobito na Upravno postupovno pravo, Organizaciju i metode rada u upravi, te Lokanu samoupravu. U okviru stručne prakse II studenti stječu sljedeća znanja i vještine:
• Pisanje službenih dopisa i poslovno komuniciranje;
• Samostalno provođenje upravnog postupka i svih pratećih radnji;
• Sastavljanje i izrada općih akata ustanova;
• Organiziranje rada ustanove;
• Komuniciranje s podređenim i nadređenim službenicima i namještenicima;
• Provedba i poštivanje hijerarhijske strukture organizacije.

Polaganje ispita:

Studenti su dužni aktivno sudjelovati u praktičnoj nastavi i izrađivati zadaće koje voditelj prakse ocjenjuje, te na taj način utvrđuje uspjeh studenata.

Obavijesti:

Trenutno nema obavijesti

Materials: