Zamolba

Promoventi koji su trebali imati svečanu promociju 07. svibnja 2021. godine, a koja je odgođena za mjesec lipanj uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom koronavirusom COVID-19, mogu preuzeti svoje dokumente (Diplomu i Dopunske isprave o studiju) nakon 10. svibnja 2021. godine u Referadi za studentska pitanja radnim danom od 9.00 sati do 12.00 sati, osim srijede od 15.00 do 18.00 sati.

Promoventi koji ne mogu osobno preuzeti dokumente, mogu ovlastiti drugu osobu za preuzimanje uz punomoć ovjerenu kod javnoga bilježnika.

Promoventi koji žive u mjestima izvan Vukovara odnosno udaljenim mjestima u Republici Hrvatskoj mogu zatražiti slanje dokumenata putem pošte. Potrebno je popuniti zahtjev putem digitalnog obrasca u kojima se upisuju osobni podaci i adresa na koju se dokumenti šalju. Po zaprimanju zahtjeva, dokumenti će biti poslani preporučenom pošiljkom s pripadajućom povratnicom o trošku Veleučilišta.

Promoventima izvan Republike Hrvatske nismo u mogućnosti poslati dokumente poštom.

Preporuka je da se dokumenti osobno preuzmu na Veleučilištu, kako bi se izbjeglo moguće oštećenje ili gubitak sadržaja pošiljke, a za koje Veleučilište neće snositi odgovornost.

IZDAVANJE DIPLOME/DOPUNSKE ISPRAVE