Predmet: U302 Upravno postupovno pravo

Autor: Đanić Čeko Ana - 20.10.2021.

Uvodno predavanje za izvanredne studente za predmet UPP održat će se u ČETVRTAK, 21. listopda 2021. u 16: 15 sati.

 

doc. dr. sc. Ana Đanić Čeko