Predmet: U302 Upravno postupovno pravo I

Autor: Đanić Čeko Ana - 08.01.2021.

Obavještavaju se redoviti studenti druge godine Upravnog studija da će se predavanje i seminarska nastava (raspored izlaganja je dostupan na webu predmeta UPP) održati u petak, 15. siječnja 2021. u 11:30 sati putem sljedeće poveznice:

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

 

Isti dan održava se KOLOKVIJ 1 putem usmenog ispita (prijave s danom 8.1.2021.) prema sljedećem rasporedu prijave na MT:

abecednim redom prezimena

1)  od 0283033290 do 028303494 u 11: 45 sati

2) od 0283035498 do 0283035477 u 12: 30 sati

 

doc. dr. sc. Ana Đanić Čeko