Predmet: U302 Upravno postupovno pravo I

Autor: Đanić Čeko Ana - 08.01.2021.

Predavanja za izvaredne studente druge godine Upravnog studija održat će se u ČETVRTAK, 14. siječnja 2021. u 17:00 sati putem sljedeće poveznice:

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

 

Isti dan održat će se prijave za kolokvij 1.

Materija kolokvija 1 obuhvaća Zakon o općem upravnom postupku (NN, br. 47/09) do pravnih lijekova. Na webu predmeta bit će postavljeni materijal s mogućim pitanjima za pripremu kolokvija.