Predmet: U302 Upravno postupovno pravo I

Autor: Đanić Čeko Ana - 26.01.2021.

Predavanje za redovite studente će se održati u PETAK, 29. siječnja 2021. u 12:00 sati putem sljedeće poveznice (prijaviti se sa AAI identitetom) Click here to join the meeting

Bit će priprema za održavanje kolokvija 2. Materijali za pripremu i ponavljanje materije kolokvija 2 su dostupni na webu predmeta UPP.