Predmet: U302 Upravno postupovno pravo I

Autor: Đanić Čeko Ana - 26.01.2021.

Predavanje za izvanredne studente će se održati u ČETVRTAK, 28 siječnja 2021. u 17:00 sati putem sljedeće poveznice (prijaviti se sa AAI identitetom). Bit će i dogovor za termin usmenog dijela kolovkija 2 (iznimno i zbog opravdanog razloga) i priprema za održavanje kolokvija 2. Materijali za pripremu i ponavljanje materije kolokvija 2 su dostupni na webu predmeta UPP.

Click here to join the meeting