Predmet: U302 Upravno postupovno pravo I

Autor: Đanić Čeko Ana - 22.01.2021.

Kolokvij 2 iz predmeta Upravno postupovno pravo II. godine Upravnog studija za redovite studente, održat će se u ČETVRTAK, 4. veljače 2021. u 9: 30 sati usmenim putem na aplikaciji MT. Click here to join the meeting

 

Raspored studenata za pristupanje usmenom dijelu kolovkija 2 je isti kao i za kolokvij 1 (kako je i danas dogovoreno u vrijeme predavanja iz predmeta UPP).