Predmet: U302 Upravno postupovno pravo I

Autor: Ana Đanić Čeko - 09.11.2022.

Poštovane kolegice i kolege,

par kratkih informacija vezanih za održavanje kolokvija i zadnjem terminu predavanja.

Kao što smo dogovorili na prošlom predavanju, danas se održava kolokvij 1 za predmet UPP za izvanredne studente od 16:30 sati, dvorana br. 111.Za danas kratko dio iz Zakona o općem upravnom postupku (pravni lijekovi). Imate i ppt na webu predmeta vezano za tu tematiku.

Iduće predavanje i ujedno zadnje, održat će se u SRIJEDU, 23. studenoga 2022. od 16:5 sati.

Molim Vas da za zadnje predavanje pročitate i imate na predavanju Zakon o upravnim sporovima. Imate i ppt na webu predmeta.

Termin kolokvija 2- ČETVRTAK, 15. prosinca 2022. dvorana br. 111, 16:00 sati.