Predmet: U102 Povijest uprave

Autor: Josip Vrbošić - 13.11.2021.

Studenti koji su pristupili kolokviju i postignuti bodovi:

1.Bruno Babić                                  33/50

2.Branimir Balažić                            34

3. Maja Barišić                                    31

4. Sanja Boroz                                     31

5. Tomislav Filipović   nedovoljan (1)

6. Alen Frank                                       26

7. Martina Furundžija                        48

8. Marko Gabrić                                   28

9. Neven Hećimović                            31

10. Zvonimir Horvat                            37

11. Šimun Ištaković                               27

12. Bruno Kmet                                      30

13. Ivan Kopčić                                       33

14. Domagoj Krajina                              31

15. Ivana Kuzmanović                            47

16. Antonela Levaković                          42

17. Maja Lukinac                                      40

18. Katarina Matanović                          26

19. Ivana Mažar                                         26

20. Bruno Mihaljević                               26

21. Snežana Nedić                                     40

22. Shpejtim Ninaj                                    40

23. Svjetlana Petrović                               26

24. Vedrana Popović                                  44

25. Danijela Rakonić                                 37

26. Sara Rosandić                                      41

27. David Rozić                                           26

28. Filipa Tadić                                           36

29. Nataša Tadić                                           45

30. Paloma Vidaković  nedovoljan (1)

31. Denis Vuković                                       28

32. Matija Zaoborni                                     34

33. Slavko Domazet                                     36

34. Jelena Barbarić                                     32

35. Aleksandar Sitarić                                26

36. Denis Vuković                                        28