Predmet: T105 Poslovna etika

Autor: Josip Vrbošić - 09.12.2022.

Popis nazočnih studenata:

1. Tin Bartolović                           20/30 Bodovi

2. Martina Cerovski                nedovoljan

3. Vanesa Ivanković                    26

4. Fran Japundžić                       24

5. Nina Krahovski                       28

6. Marko Knežević                     16

7. Marko Miličević                  nedovoljan

8. Bruno Niemčić                   nedovoljan

9. Anamarija Rudnički              24

10. Tea Saračević                          22

11. Matej Srednoselec                  16

12. Mia Starčević                          24

13. Ivan Šimić                              22

14. Mislav Šlafhauzer                 24

15. Antonio Vidaković                20