Predmet: U605 Etika u poslovanju i upravljanju

Autor: Josip Vrbošić - 11.03.2022.

Popis studenata i broj bodova koji su pristupili kolokviju:

1. Dora Čolaković                                26/35

2. Lara Glaurdić                                     35

3. Anamarija Jurčević                           35

4. Barbara Kasal-Banić                         33

5. Luka Kuzmanović                              22

6. Ivan Marić                                          20

7. Ajla Musić                                            35

8. Ivana Novoselović                              32

9. Darija Pejić                                           35

10. Miloš Repac                                        22

11. Dea Rosandić                                       35