Predmet: U605 Etika u poslovanju i upravljanju

Autor: Josip Vrbošić - 08.06.2022.

Poštovani studenti,

Prvo bih ponovio riječi s početka kolokvija, a koje sažeto su glasile: Kolokvij sadrži pet esejskih pitanja, pri čemu svako nosi 20 bodova. Za prolaznost na kolokviju nužno je skupiti 51 bod. Ti studenti ( 51 pa naviše) oslobođeni su pismenog i usmenog ispita, dakle dužni su obvezno prijaviti ispit u narednim rokovima. Studenti ispod 51 boda dužni su pristupiti ispitu u narednim rokovima. Radi Vaše provjere svako sam pitanje ocijenio bodovima, te na kraj dao ukupan zbir. Maksimum je 100 bodova.

Popis studenata:

1. Ljiljana Bataković       8, 15, 10, 10, 10   =53/100

2. Marko Bilić                 2, 0, 10, 15, 0         =27 ( nedovoljan)

3. Dominik Budić          15, 5, 0, 0, 0              =20 ( nedovoljan)

4. Toni Cikač                  2, 14, 14, 12, 2          =44 ( nedovoljan)

5. Daria Dragičević       2, 5, 3, 18, 15           = 43 (nedovoljan)

6. Doroteja Tufek          2, 16, 11, 2, 20,       =51

7.  Sara Gelo                    5, 8, 8, 20, 10,       =51

8. Domagoj Ivić               15, 11, 15, 10, 0,     =51

9. Marko Ivić                   5, 15, 12, 13, 20,      =65

10. Dejana Jurić               2, 10, 10, 10 20        =52

11. Štefica Juroš Oborović  2, 20, 20, 20 20, =82

12. Ivan Klarić                20, 15, 10, 20, 20,       =85

13. Sanja Kolak Pandurić 10, 0, 0, 15, 15,      = 40 (nedovoljan)

14. Saša Kosić                  2, 10, 8, 20, 15,          =55

15. Marija Kosijer           12,10, 10, 15, 18,          =65

16. Zlatko Kvesić              15, 10, 2, 10, 15           = 52

17. Dino Majstorović       15, 2, 15, 15, 10,            =57

18. Danijel Martinović    2, 15, 10, 15, 15,            =57

19. Branka Mišić              20, 15, 10, 20, 20,        =85

20. Damir Mustapić       20, 20, 20, 20, 20,       = 100

21. Tatjana Nikolić          2,10, 15, 10, 15              =   52

22. Marina Ostojić           10, 20, 10, 0, 20           = 60

23. Zvonimir Pandžić        2, 10, 8, 10, 0,           =40 (nedovoljan)

24. Katarina Pavić             2, 5, 8, 20, 8,              = 43 (nedovoljan)

25. Ana Poljarević              6, 10, 10, 10, 15           =51

26. Josip Sičanica              8, 8, 8, 15, 12,             =51

27. Mario Stipić                  5, 10, 10, 20, 10,          =55

28. Danijel Šarkić               2, 15. 10, 0, 0,               = 37 (nedovoljan)

29. Tatjana Šaronja           2, 10, 10, 20, 10,           = 52

30. Marija Tomljenović     8, 5, 10, 20, 0,               =43 (nedovoljan)

31. Stefan Vojvodić              8, 5, 0, 15, 8,                   =36 (nedovoljan)

32. Ana Vranjić                   2, 10, 10, 15, 15,               =52

33. Sanja Vidoš                  15, 0,0,0,0,                        =15 ( nedovoljan)