Predmet: U302 Upravno postupovno pravo I

Autor: Đanić Čeko Ana - 04.02.2021.

Rezultati KOLOKVIJA 2 UPP IZVANREDNI STUDENTI

 

-održan u UTORAK, 2. veljače 2021. u 18: 15 sati, dvorane br. 101 i 114

 

Od izvanrednih studenata koji su predali svoj pisani rad, zadovoljili su svi osim kolege pod JMBAG brojem 0079054938. Kolega koji nije zadovoljio (ostvarena 4 boda), neka se prijavi za usmeni ispit (priznat ću položen dio materije kolokvija 1), samo za ovaj dio materije za koji nije položio, na ispitnim rokovima u veljači i javi se docentici na mail.

 

Studenti koji su položili oba kolokvija, trebaju prijaviti ispit iz predmeta UPP za ispitni rok 8. veljače 2021. kako sam Vas ranije već uputila.

 

doc. dr. sc. A. Đanić Čeko