Predmet: T105 Poslovna etika

Autor: Josip Vrbošić - 09.12.2022.

Popis nazočnih studenata:

1. Matej Andrijanić                                   24/40

2. Monika Baličević                                  22

3. Danijel Bilušković                               28

4. Nikolina Brkić                                      28

5. Mia Bunoza                                           26

6. Ivona Crnjak                                        28

7. Ana Divljaković                                    20

8. Marijana Glegj                                     36

9. Danijela Grnja                                      36

10. Ana Heđi                                               28

11. Jakov Horvat                                        28

12. Mihaela Ivanika                                   32

13. Petra Ivičić                                           30

14. Ivana Jurković                                    34

15. Ivana Katalenić                                   36

16. Marko Klarić                                       20

17. Dinka Kompes                                   30

18. Sunčica Končarević                           40 ( excellent)

19. Jelena Marijanović                          36

20. Mirna Mašina                                  28

21. Mario Mažar                                     20

22. Fabijan Mihaljević                         22

23. Ivan Mihaljević                              26

24. Vanja Miletić                                 24

25. Krešimir Muraj                             34

26. Luka Novaković                            28

27. Kristina Peranović                        32

28. Franjo Sarić                                 24

29. Viktor Škaro                                 30

30. Mirjana Štedul                             40