Predmet: U605 Etika u poslovanju i upravljanju

Autor: Josip Vrbošić - 15.05.2022.

Popis studenata:

1. Dora Čolaković                          35/35

2. Lara Glaurdić                             35

3.Anamarija Jurčević                   35

4. Barbara-kasalo Banić              35

5. Luka Kuzmanović                    28

6. Ivan Marić                                 28

7. Ivana Novoselović                    33

8. Darija Pejić                               35

9. Miloš Repac                              28

10. Dea Rosandić                           35

Poštovani studenti zadovoljan sam jer ste i drugi kolokvij položili s visokim ocjenama.

Dakle, Vama preostaje jedino prijava ispita u ljetnom roku, a ja ću temeljem uspješnih kolokvija unijeti ocjene.