Predmet: T105 Poslovna etika

Autor: Josip Vrbošić - 02.02.2023.

1. Tin Bartolović                18/30 bodova

2. Martina Cerovski         20

3. Vanesa Ivanković         25

4. Fran Japundžić            20

5. Nina Krahovski             24

6. Marko Miličević           20

7. Marko knežević            15

8. Bruno Niemčić            20

9. Anamarija Rudnički  22

10. Tea Saračević             24

11. Matej Srednoselec     22

12. Mia Starčević             22

13. Ivan Šimić                 18

14. Mislav Šlafhauzer    20