Predmet: U302 Upravno postupovno pravo I

Autor: Đanić Čeko Ana - 01.02.2021.

Raspored izvanrednih studenata za pisanje kolokvija 2 na Veleučilištu u Vukovaru (abecednim redom iz ISVU sustava JMBAG brojevi)  dana 2. veljače 2021. (utorak) u 18: 15 sati

Kolokvij 2 će trajati 40 minuta.

 

Dvorana 114 

1. 0283035601

2. 0111122884

3. 0283034854

4. 0283035568

5. 0283033948

6. 0111112454

7. 0283034581

8. 0283034651

9. 0111137121

10. 0010139576

11. 0079054938

12. 0111125823

13. 0283033969

14. 0283024952

15. 0283034672

16. 0111131495

 

 

Dvorana 101

1. 0283035685

2. 0283028881

3. 0791025626

4. 0010043022

5. 0111110930

6. 0115074029

7. 0283035526

8. 0283035664

9. 0283033953

10. 0113138684

11. 0283033927

12. 0111127165

13. 0283033932

14. 0283034849

15. 0283034688