Predmet: T102 Gospodarska matematika

Autor: Suzana Bingulac Beretin - 09.12.2021.

Termin prvoga kolokvija iz kolegija Gospodarska matematika za redovne studente održat će se 20. prosinca 2021. godine u 8 sati na Veleučilištu.