Predmet: T201 Statistika

Autor: Suzana Bingulac Beretin - 18.04.2022.

Termin prvoga kolokvija iz kolegija Statistika za redovne studente održat će se 21. travnja 2022. godine u 8:00 sati na Veleučilištu.