Predmet: T201 Statistika

Autor: Suzana Bingulac Beretin - 18.04.2022.

Termin prvoga kolokvija iz kolegija Statistika za izvanredne studente održat će se 12. travnja 2022. godine u 16:00 sati na Veleučilištu.