Predmet: U302 Upravno postupovno pravo

Autor: Đanić Čeko Ana - 30.10.2021.

Kolokvije i ispite studenti trebaju prirepremati prema Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21), koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2022.

doc. dr. sc. Ana Đanić Čeko