Predmet:

Autor: Ana Đanić Čeko - 21.11.2021.

Obavješatavaju se redoviti studenti druge godine Upravnog studija da će se uvodno predavanje iz predmeta UPRAVNO POSTUPOVNO PRAVO održati  u PETAK, 26. studeonoga 2021. u 10:00 sati sukladno objavljenom rasporedu.

Na uvodnom predavanju ćete dobiti sve relevantne informacije od nositeljice predmeta vezane za polaganje ispita, kolokvija, ispitnu literaturu, obavijesti na webu predmeta te obveze koje se odnose na seminarsku nastavu.

 Studenti trebaju imati sa sobom na predavanju Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21).

doc. dr. sc. Ana Đanić Čeko