Predmet: 177222 Metodologija istraživanja u fizioterapiji

Autor: Erna Davidović Cvetko - 16.01.2022.

Seminari iz Metodologije istraživanja u fizioterapiji će se održati preko MS Teamsa. Studenti mogu pristupiti seminarima slijedeći link: Click here to join the meeting