Predmet: F605 Bioetika

Autor: Josip Vrbošić - 01.06.2023.

Poštovani studenti i studentice ,

1. Bartol Adrić                           3

2. Martina Brčina                     2

3. Antonio Budin                      3

4. Laura Crljić                           3

5. Iva Čajan                               4

6. Ivana Dodik                        4

7. Antonija Domić                 4

8. Jelena Đerić                       5

9. Luka Gavranović                4

10. Bruna Gutzmirtl                4

11. Barbara Horvatek             3

12. Borna Hubak                     3

13. Katarina Ivančić               4

14. Marin Ivezić                      2

15. Domagoj Josipović            3

16. Jelena Ključević                5

17. Katarina Knežević             3

18. Lucija Komljen                 4

19. Ivana Kraljičak                 3

20. Maja Kresonja                  3

21. Barbara Križak                  3

22. Gabrijela Loboda             3

23. Jana Marković                 2

24. Dorotea Miličić               3

25. Antonia Nikolić               3

26. Ana Pavlović                     3

27. Manuel Relotić                 3

28. Anamarija Stjepanović   2

29. Šimun Škarica                  3

30. Robert Tambur                3

31. Dario Tumbas                 4

32. Tea Vučković                  2

33. Kristina Vujić                 2

34. Lucija Vukoja                 5

35. Ivona Vuković                4

36. Kristijan Zveržina         4

37. Mijatović Ana               3

38. Marija Vlašić                 2