Predmet: U102 Povijest uprave

Autor: Josip Vrbošić - 23.01.2022.

Red. br. Ime i prezime studenta Lokalni mat. br. Br. bodova za pohađanje nastave Br. bodova iz prvog kolokvija Br. bodova iz drugog kolokvija Ukupan broj bodova Ocjena
         1. Anastasija Babić 221043 20 22 32 74 3C
         2. Bruno Čordašić 221020 20 21 32 73 3C
         3. Dimitrije Dujmović 221027 20 21 26 67 3C
         4. Vanja Krstić 221041 20 38 38 94 5A
         5. Ena Kuterovac 321062          
         6. Margarita Marić 318082          
         7. Ena Mikić 319104          
         8. Bruno Šarić 221057 20 23 30 73 3C
         9. Ivan Šikić 221045          
        10. Marko Tokić 221028 20 21 30 71 3C
        11. Marija Vidaković 221026 20 28 32 80 4B
        12. Filip Vučković 221044 20 22 32 74 3C
        13.            

Ovo je popis studenata koji su ispit položili temeljem kolokvija. Isti su dužni prijaviti ispit jer u protivnom ne može im se ocjena unijeti. Ostali studenti ispit će polagati u ispitnim rokovima.  J. Vrbošić