Predmet: F203 Fiziologija s patofiziologijom II

Autor: Erna Davidović Cvetko - 22.11.2022.

Studenti koji su u akademskoj 2022/23 upisali ponavljanje prve godine studija, a nisu položili Fiziologiju s patofiziologijom, ispit polažu u dva dijela: Fiziologija s patofiziologijom I i Fiziologija s patofiziologijom II, te trebaju za ispitni rok prijaviti onaj dio koji žele polagati (ili oba ispita ako planiraju polagati oba). Sadržaji kolegija (koje cjeline ulaze u koji kolegij) su objavljeni na stranicama kolegija Fiziologija s patofiziologijom I i Fiziologija s patofiziologijom II u sklopu dokumenata: opis predmeta i ishodi učenja.