Predmet: F605 Bioetika

Autor: Josip Vrbošić - 18.06.2023.

Temeljem ocjena iz kolokvija i seminarskih radova predlažem zaključnu ocjenu iz Bioetike:

1. Bartol Adrić                                           4

2. Martina Brčina                                     3

3. Antonio Budin                                      4

4. Laura Crljić                                           4

5. Iva Čajan                                                 5

6. Ivana Dodik                                           5

7. Antonija Domić                                    5

8. Jelena Đerić                                          5

9. Luka Gavranović                                 5

10. Bruna Gutzmirtl                                 5

11. Barbara Horvatek                              4

12. Borna Hubak                                    4

13. Katarina Ivančić                               4

14. Marin Ivezić                                     3

15. Domagoj Josipović                          4

16. Jelena Ključević                                 5

17. Katerina Knežević                              4

18. Lucija Komljen                                   5

19. Ivana Kraljičak                                     4

20. Maja Kresonja                                   4

21. Barbara Križak                                    4

22. Gabrijela Loboda                                4

23. Jana Marković                                     3

24. Dorotea Miličić                                   4

25. Antonia Nikolić                                   4

26. Ana Pavlović                                         4

27.Manuel Relatić                                      4

28. Anamarija Stjepanović                       3

29. Šimun Škarica                                       4

30 Robert Tambur                                       4

31. Dario Tumbas                                         4

32. Tea Vučković                                           3

33. Kristina Vujić                                          3

34. Lucija Vukoja                                         5

35. Ivona Vuković                                         5

36. Kristijan Zveržina                                  4

37. Mijatović Ana                                         4

37. Marija Vlašić                                           3

U Osijeku, 18.06. 2023.  Josip Vrbošić