Predmet: T102 Gospodarska matematika

Autor: Suzana Bingulac Beretin - 23.01.2022.

Termin drugoga kolokvija iz kolegija Gospodarska matematika za redovne studente održat će se 27. prosinca 2021. godine u 13:20 sati u sustavu za e-učenje MS Teams.