Predmet: T102 Gospodarska matematika

Autor: Suzana Bingulac Beretin - 29.11.2021.

Drugi kolokvij iz kolegija Gospodarska matematika će se održati u utorak 30. studenoga 2021. godine na Veleučilištu i to tako da grupa B pristupa u 16:00 sati, a grupa A u 16:50 sati.