Predmet: U102 Povijest uprave

Autor: Josip Vrbošić - 23.01.2022.

Red. br. Ime i prezime studenta Lokalni mat. br. Br. bodova iz prvog kolokvija Br. bodova iz drugog kolokvija Ukupan broj bodova Ocjena
         1. Mirta Arlović 221012        
         2. Bruno Babić 221023 33 26 59 2E
         3. Branimir Balažić 221013 34 30 64 2D
         4. Maja Barišić 221005 31 26 57 2E
         5. Josipa Basta 221063        
         6. Dražen Bertić 221040        
         7. Ivana Blašković 221018        
         8. Sanja Boroz 221055 31 27 58 2E
         9. Karmela Brljević 221046        
        10. Petar Dinješ 221034        
        11. Tomislav Filipović 221008        
        12. Alen Frank 221054 26      
        13. Martina Furundžija 221001 48 42 90 5A
        14. Marko Gabrić 221030 28 28 56 2E
        15. Lidija Grujo 221047 26 26 52 2E
        16. Neven Hećimović 221003 31 26 57 2E
        17. Zvonimir Horvat 221031 37 28 65 3C
        18. Šimun Ištaković 221051 27      
        19. Sebastijan Jelošek 221025 26 28 54 2E
        20. Bruno Kmet 221024 30 26 56 2E
        21. Ivan Kopčić 221011        
        22. Patrik Koški 221036        
        23. Ana Kovčalija 221060        
        24. Domagoj Krajina 221052 31 26 57 2E
        25. Ivana Kuzmanović 221014 47 36 83 4B
        26. Antonela Levaković 221056 42 26 68 3C
        27. Maja Lukinac 221019 40 26 66 3C
        28. Barbara Markioli 221061        
        29. Katarina Matanović 221029 26 26 52 2E
        30. Dejan Matijašić 221017        
        31. Ivana Mažar 221037 26 28 54 2E
        32. Bruno Mihaljević 221053 26      
        33. Snežana Nedić 221007 40 26 66 3C
        34. Shpejtim Ninaj 221048 40 30 70 3C
        35. Hrvoje Orešković 221058        
        36. Svjetlana Petrović 221002 26 26 52 2E
        37. Vedrana Popović 221009 44 30 74 3C
        38. Ivan Radić 221006        
        39. Danijela Rakonić 221035 37 42 79 3C
        40. Sara Rosandić 221004 41 38 79 3C
        41. David Rozić 221032 26 26 52 2E
        42. Filipa Tadić 221038 36 38 74 3C
        43. Nataša Tadić 221010 45 36 81 4B
        44. Nikolina Tica 221042        
        45. Anamarija Tumara 221021 28 28 56 2E
        46. Paloma Vidaković 221022 26      
        47. Denis Vuković 221015 28 26 54 2E
        48. Stipan Vuković 221016 28 32 60 2D
        49. Matija Zaoborni 221033 34      
        50. Jelena Barbarić   32 40 72 3C
        51. Slavko Domazet   36 21 57 2E
        52. Sitarić Aleksandar   26      
        53.            

Svi studenti su dužni prijaviti ispit kako bi im se mogla unijeti ocjena s položenih kolokvija. Studenti koji nisu pristupili kolokviju, kao i oni koji su položili jedan kolokvij također prijavljuju ispit s tim da će se za njih posebno održati pismeni i usmeni ispit. J. Vrbošić