Predmet: T105 Poslovna etika

Autor: Josip Vrbošić - 23.01.2022.

Red. br. Ime i prezime studenta Lokalni mat. br. Br. bodova iz prvog kolokvija Br. bodova iz drugog kolokvija Br. bodova iz seminarskog rada Ukupan broj bodova Ocjena
         1. Lidija Azinović 121007 21 21 18 60 2D
         2. Josip Barun 121010          
         3. Stjepan Bevanda 121037     15    
         4. Sandra Bošnjak 121008 37 37 18 92 5A
         5. Tea Curkić 121019 21 25 15 61 2D
         6. Ivana Čolić 121005 21 25 13 59 2E
         7. Franko Čuljak 121012 22 22 15 59 2E
         8. Josipa Damjanović 121054     13    
         9. Martina Eles 217010 40 40 18 98 5A
        10. Ivona Franjić 121014 23 23 17 63 2D
        11. Tomislav Glavaš 121001 22 22 18 62 2D
        12. Kristijan Hrgović 109123     14    
        13. Mirela Hodić 121057 35 40 18 93 5A
        14. Ivana Ivković 121011 30 35 18 83 4B
        15. Damir Jukić 121053 37 40 18 95 5A
        16. Vladimir Jukić 121065 21 25 18 64 2D
        17. Josip Kaurin 121035     17    
        18. Dario Kolak 121060     20    
        19. Ivan Kordi 121064          
        20. Domagoj Kurbatfinski 121039          
        21. Sanja Kuzman 121004 40 40 18 98 5A
        22. Katarina Lukić 121056 24 26 18 68 3C
        23. Zvonimir Marinović 121058 25   18    
        24. Ivan Mihaljević 121059          
        25. Goran Mitrović 121002 21 30 18 69 3C
        26. Marko Naletilić 121050 21   12    
        27. Marija Novoselac-Sertić 121003 40 40 18 98 5A
        28. Tomislav Patrčević 121066 29 30 17 76 3C
        29. Marino Pavić 121027 21 25 14 60 2D
        30. Martina Pavlović 121043 21 21 13 55 2E
        31. Ivana Pintar 121006 35 40 18 93 5A
        32. Dario Radan 121061          
        33. Tomislav Radočaj 121047 21 21 16 58 2E
        34. Marijana Radojević 121045 21 25 15 61 2D
        35. Josip Raguž 121030          
        36. Valerija Rašić 121063 25 30 16 71 3C
        37. Patricia Šaravanja 121025 28 24 18 70 3C
        38. Andrej Šijaković 121062 21 24 18 63 2D
        39. Vlatko Tomičić 121009 24 24 18 66 3C
        40. Nina Traživuk 121013 25 28 18 71 3C
        41. Željka Vidaković 121044 21 21 18 60 2D
        42. Manuela Vitman 121055 32 32 18 82 4B
        43. Filip Vukas 121040          
        44. Marina Živković 121042          
        45. Ivan Pivić   21 25 15 61 2D
        46. Ivan Glogač       18    

Svi studenti su dužni prijaviti ispit kako bi im se mogla unijeti ocjena s položenih kolokvija. Studenti koji nisu pristupili kolokviju, kao i oni koji su položili jedan kolokvij i napisali pozitivno ocijenjeni seminarski rad, kao i oni koji su samo napisali samo pozitivno ocijenjeni seminarski rad također prijavljuju ispit s tim da će se za njih posebno održati pismeni i usmeni ispit. J. Vrbošić