Predmet: U605 Etika u poslovanju i upravljanju

Autor: Josip Vrbošić - 16.05.2023.

Rezultati kolokvija za izvanredne studente iz Etike u poslovanju i upravljanju od 16.5. 2023.

1. Tena Bader                                         5

2. Nikola Barišić                                    4

3. Bernard Bradač                                4

4. Ana Brakić                                         3

5. Damir Budić                                      4

6. Matija Debelić                                   4

7. Vesna Erić                                          4

8. Nora Frankić                                     4

9. Maja Harkić                                       4

10. Sanja Hasel                                        5

11. Natalija Herget                                3

12. Marina Hojsak                                  4

13. Maja Ištvanović                                 5

14. Ana Marija Ivanković                     3

15. Ivana Jelinek                                    4

16. Marko Kučinić                                  3

17. Antun Markovinović                       4

18. Luka Mažar                                       4

19. Momčilo Mračajac                           5

20. Ivana Pavelić                                   5

21. Štefan Sekalec                                 2

22. Manuela Škorić                              3

23. Željka Šnur                                     4

24. Staša Šujica                                     4

25. Magdalena Tomić                         3

26. Mihaela Tomić                                3

27. Marinela Topić                               3

28. Ilina Turkalj                                    4

29. Veronika Velerajter                       4

30. Dominik Budić                              2

 

U Osijeku, 16. 5. 2023.                               Josip Vrbošić