Nositelj kolegija:

Izvođač kolegija:

163164 Psihodinamika sporta i vježbanja