Nositelj kolegija:

Izvođač kolegija:

F406 Psihijatrija i neurologija