Nositelj kolegija:

Izvođač kolegija:

F0609 Odabrane teme iz neuroznanosti

F406 Klinička medicina III