Nositelj kolegija:

U104 Osnove ustavnog prava I

Izvođač kolegija:

U104 Osnove ustavnog prava I