Nositelj kolegija:

Izvođač kolegija:

T504 Poduzetništvo