Nositelj kolegija:

Izvođač kolegija:

U101 Uvod u pravo

U204 Osnove prava Europske unije