Nositelj kolegija:

Izvođač kolegija:

U204 Osnove prava Europske unije