Nositelj kolegija:

Izvođač kolegija:

F107 Klinička kineziologija I