Nositelj kolegija:

Izvođač kolegija:

U201 Osnove sociologije