Nositelj kolegija:

Izvođač kolegija:

F202 Fizika II