Nositelj kolegija:

Izvođač kolegija:

177233 Razvoj i promidžba zdravstvenih programa