Nositelj kolegija:

Izvođač kolegija:

F109 Uvod u fizioterapiju

F402 Fizioterapija II