Nositelj kolegija:

Izvođač kolegija:

238619 Sportska i rekreacijska medicina