Nositelj kolegija:

Izvođač kolegija:

F107 Psihički razvoj čovjeka

F206 Zdravstvena psihologija