Nositelj kolegija:

F104 Osnove zdravstvene njege

Izvođač kolegija:

F104 Osnove zdravstvene njege